SPHZ-08.Well-Known SINGAPORE 3D2N (VZ)รหัสทัวร์
จำนวนวัน
บินเช้า
ที่พัก
มื้ออาหาร
264
3 วัน 2 คืน
3 มื้อ

เข้าชม GARDEN BY THE BAY , ไหว้พระเขีย้วแก้ว ที่ไชน่าทาวน์
ช้อปปิ้งสนิค้า BRAND NAME ที่มารีน่าเบย์แซนด์และถนนออร์ชาด
บักกุ้ดเต๋ Songfa Street Food สิงคโปร์ ที่ Lau Pa Sat
รวมค่าบัตร OCBC Skyway และน้ำหนักกระเป๋า 20 กิโลกรัมJUN-OCT 2023
เริ่มต้น 11,499
ปฏิทินทัวร์ JUN-OCT 2023